Drożdże są bogatym źródłem zespołu witaminy B oraz białek o wysokiej wartości biologicznej i znajdują zastosowanie w leczeniu bardzo wielu chorób

0

Posted by admin | Posted in Uncategorized | Posted on 01-09-2019

Drożdże są bogatym źródłem zespołu witaminy B oraz białek o wysokiej wartości biologicznej i znajdują zastosowanie w leczeniu bardzo wielu chorób, np.
w beri-beri, w pelagrze, w wielu chorobach skóry, w chorobie Biermera, w cukrzycy, w stanach zapalnych nerwów, w atonii przewodu pokarmowego itd.
ZAKOŃCZENIE Z tego krótkiego przeglądu jasno wynika, że zespól witaminy B odgrywa zasadniczą rolę w życiu świata roślinnego i zwierzęcego.
Czynniki te są konieczne do prawidłowego rozwoju bakterii, roślin, zwierząt, a także i człowieka.
Z dobrze poznanych czynności zwłaszcza ważny jest udział tiaminy, ryboflawiny i kwasu nikotynowego w procesach utleniania w organizmie zwierzęcym.
Niewątpliwie, badania nad zespołem witaminy B nie są zakończone i czeka nas jeszcze wiele niespodzianek.
Na pewno istnieją składniki dotychczas niewyosobnione i niezidentyfikowane.
Ponadto biologiczne i kliniczne znaczenie dotychczas wyodrębnionych składników zespołu witaminy B nie zawsze jest znane w zadowalającym stopniu.
Rokrocznie przybywają nowe fakty i nowe zdobycze w tej dziedzinie, wzbogacając naszą wiedzę kliniczną.
W ostatnich czasach Biggs, Luckey, Elvehjem~i Hart donieśli o istnieniu witaminy B1 i B2, koniecznych do wzrostu kurcząt.
Te nowe czynniki są różne od kwasu foliowego, wytwarzają je także pewne szczepy Mycobacterium tuberculosis, zwłaszcza w obecności kwasu paraaminobenzoesowego.
WITAMINA C KWAS ASKORBINOWY Jest to bezbarwna substancja rozpuszczalna w wodzie.
Powstaje prawdopodobnie z glukozy, przy czym węgiel 6 utlenia się do grupy CO OH, a 4 i 5 do ketonowej – CO, grupa przy węglu 1 redukuje się do alkoholu.
Kwas askorbinowy lewoskrętny W roztworze stałość witaminy C zależy od wielu czynników.
Żelazo i miedź katalizują utlenianie witaminy C, podobnie łatwo rozkłada się ona w środowisku zasadowym.
Inne okoliczności również przyczyniają się do niszczenia tej najmniej trwałej z witamin.
Solenie niszczy kwas askorbinowy, witamina A unieczynnia jego działanie, wiemy, że mieszanina witamin A i C nie leczy gnilca.
Witamina B uczula witaminę C na działanie światła: mleko w butelce wystawione na światło słoneczne traci witaminę C, która w tych warunkach w obecności witaminy B rozkłada się.
W roku 1932 Waugh i King wyodrębnili z soku cytryn związek krystaliczny identyczny z odkrytym w pomarańczach, kapuście i, korze nadnerczy kwasem heksuronowym, wyosobnionym poprzednio przez Szent-Gyorgyiego w latach 1927-28.
Nowoodkryty związek nazwano witaminą C lub kwasem askorbinowym.
Witamina C jest najbardziej rozpowszechniona w owocach i roślinach, duże ilości witaminy C zawierają: cytryny, pomarańcze, pomidory, głóg, papryka, świeże igły jodły i sosny
[przypisy: ryba w papilotach, ryba z ikrą kołobrzeg, ryba po grecku magdy gessler ]

WITAMINY B12 i B14

0

Posted by admin | Posted in Uncategorized | Posted on 01-09-2019

1944.
WITAMINY B12 i B14 W kwietniu 1948 Rickes i współpracownicy wyodrębnili z wątroby krystaliczny związek nazwany witaminą B12.
Budowa tego związku nie jest ostatecznie wyjaśniona, w skład jego wchodzi azot (około 13%), fosfor, kobalt (około 4 % – stąd czerwona barwa witaminy B12) oraz rozmaite aminokwasy.
Jak stwierdził Rickes, bakterie wytwarzające streptomycynę (Streptomyces griseus) syntetyzują również witaminę B12.
Związek ten okazał się niesłychanie czynny biologteznie i znalazł szerokie zastosowanie w leczeniu niedokrwistości Biermera, w której nie tylko wpływa na zmiany w krwi, ale usuwa również zmiany nerwowe, w przeciwieństwie do kwasu foliowego.
Spiess np.
, który badał wpływ kwasu foliowego na chorobę Biermera, stwierdził, że spośród 30 chorych leczonych kwasem foliowym aż u 28 w ciągu 2 lat rozwinęły się powikłania nerwowe.
W r.
1948 West doniósł o pomyślnych wynikach leczenia choroby Biermera witaminą B12, lek podawano domięśniowo.
Dawką czynną jest już 10-20 mego.
Skuteczność witaminy B12 w chorobie Biermera potwierdziły też doniesienia Castlea, Spiessa i innych.
Dalsze badania wykryły jeszcze jeden związek, który w ogromnych rozcieńczeniach pobudza do wzrostu budowę komórek szpiku.
Czynnik ten nazwano witaminą B14.
Prawdopodobnie związek ten jest spokrewniony z ksantopteryną i może z niej powstawać w ustroju.
Interesujące jest przypuszczenie, że witamina B12 i B14 współdziałając pobudzają szpik do tworzenia krwinek.
Witamina B14 wytwarza się w ustroju, B12 jest dostarczana w pokarmach.
Oczywiście, ten niezwykle ciekawy rozdział chemii fizjologicznej nie jest jeszcze zakończony.
Badania lat ostatnich podkreślają znaczenie zespołu witaminy B dla bakterii, zwierząt i człowieka.
Interesujący jest fakt, że zwierzęta przeżuwające mogą przez dłuższy czas utrzymać się przy życiu będąc na diecie o niskiej zawartości witamin.
Dzieje się to dzięki temu, że u wielu zwierząt przeżuwających flora jelitowa ma zdolność syntetyzowania rozmaitych witamin.
Już w roku 1885 Ludwik Pasteur na jednym z posiedzeń Francuskiej Akademii Nauk wygłosił pogląd, że zwierzęta nie mogą rozwijać się normalnie, jeśli ich przewód pokarmowy nie zawiera flory jelitowej, która pozostaje w symbiozie z ustrojem zwierzęcia.
W pierwszym żołądku przeżuwających (rumen), np.
krowy, spotykamy bakterie, które wytwarzają składniki zespołu witaminy B.
Badania wykazały, że zawartość rumen jest bogatsza w witaminę B2, witaminę B6, kwas pantotenowy, nikotynowy, biotynę i witaminę K niż podawane krowie pożywienie.
Zwierzę to jest także uniezależnione od dostarczania witaminy B z zewnątrz
[hasła pokrewne: ryba po grecku kcal, ryba w zalewie octowej, ryba z ikrą kołobrzeg ]

W rybach stwierdzono mniejsze ilości tej witaminy, przeciętnie 9-35 m.g w 1 g produktu

0

Posted by admin | Posted in Uncategorized | Posted on 01-09-2019

W rybach stwierdzono mniejsze ilości tej witaminy, przeciętnie 9-35 m.
g w 1 g produktu.
Owoce i jarzyny są stosunkowo ubogie w niacynę (1-17 m.
g w 1 g), nieco jej więcej zawiera kukurydza, płatki owsiane i ryż – 10 do 15 m.
g, owies i pszenica zawierają aż 45-70 mg – większość kwasu nikotynowego zawarta jest tu w otoczce ziarna.
Mleko zawiera tylko 0,8 mg w ml, ale mimo to jest dobrym środkiem leczniczym w pelagrze.
Pewne doświadczenia zdają się wskazywać, że tryptofan jest prowitaminą kwasu nikotynowego w ustroju; może to tłumaczyć przeciw pelagryczne działanie mleka.
Mleko wpływa też korzystnie na jelitową syntezę kwasu nikotynowego (A.
Leitner).
Niezwykle dokładnie badano niacynę w pracowniach i klinikach radzieckich.
Ogłoszono też bardzo wiele prac.
W r.
1948 Gamelina zbadała wpływ kwasu nikotynowego na układ sercowo-naczyniowy, Nesterow i Winogradow podali spostrzeżenia nad leczeniem kwasem nikotynowym niedomogi wieńcowej, a Starostienko opracował leczenie ostrego zapalenia miąższu wątrobowego.
Bukin dowiódł, że kwas nikotynowy ułatwia wyzyskanie białka, i to nie tylko białka kukurydzy, ale także żyta, owsa i prosa.
Im mniej pełnowartościowe jest białko, tym więcej trzeba podać niacyny, aby mogło być ono wyzyskane przez organizm.
Równocześnie Bukin dowiódł, że istnieją ścisłe związki między białkami i witaminami.
W braku białka witaminy (zwłaszcza B1 i niacyna) nie mogą ujawnić swej czynności kofermentacyjnej.
Nieraz też podawanie samych witamin nie usuwa niedoboru witamin, gdyż równoczesny niedobór białkowy uszkadza układ enzymatyczny, w skład, którego wchodzą ciała białkowe.
Do podobnych wniosków doszli Kapłan, Gejter i niektórzy inni badacze.
Również intensywne badania prowadzono nad niacyną w Instytucie Żywienia Leczniczego w Moskwie (prace Tichomirowa, Kapłana, Jefremowa).
Badacze ci stwierdzili, że podczas leczenia pelagry niacyną w dawkach 100-200 mg dziennie wydalanie amidu kwasu nikotynowego w moczu dochodziło do 26 mg.
Spostrzeżenia te przemawiają przeciw celowości bardzo dużych dawek kwasu nikotynowego w leczeniu pelagry (500-1000 mg zalecają niektórzy autorzy amerykańscy, jak np.
Spiess i jego współpracownicy).
Po podaniu kwasu nikotynowego występują objawy uboczne, jak rozszerzenie naczyń obwodowych (zwłaszcza twarzy i szyi), czasem swędzenie skóry.
Odczyn ten jest przejściowy i utrzymuje się zwykle około 15 min.
Amid kwasu nikotynowego nie powoduje tych ubocznych odczynów, a w Ieczeniu pelagry ma tę samą wartość, co kwas nikotynowy.
Z tego względu w leczeniu pelagry powinniśmy używać raczej amidu kwasu nikotynowego
[przypisy: ryba z ikrą kołobrzeg, ryba po japońsku, ryba o zapachu ogórka ]

Wszystkie te niezmiernie ważne dla przebiegu procesów życiowych dehydrogenazy zawierają w grupie prostetycznej ryboflawinę (zwiemy je ogólnie żółtymi fermentami oddechowymi

0

Posted by admin | Posted in Uncategorized | Posted on 01-09-2019

Wszystkie te niezmiernie ważne dla przebiegu procesów życiowych dehydrogenazy zawierają w grupie prostetycznej ryboflawinę (zwiemy je ogólnie żółtymi fermentami oddechowymi, gdyż, jak wspomniano, ryboflawina ma barwę żółtą).
Witamina B2 nie może być syntetyzowana w ustroju ludzkim, dlatego konieczne jest podawanie jej w diecie.
Długotrwały brak Laktoflawiny zmniejsza żywotność zwierząt doświadczalnych oraz powoduje wczesne starzenie się.
Witamina ta potrzebna jest zwierzętom do wzrostu i zachowania zdrowia.
U człowieka brak ryboflawiny powoduje znamienne zmiany w kątach ust (cheiLosis), gdzie powstają pęknięcia śluzówki, wargi stają się nienormalnie czerwone.
Jako wczesny objaw awitaminozy B2 opisano wrastanie naczyń włosowatych do rogówki (Sydenstricker V.
P.
).
Z innych objawów opisano łatwe męczenie się wzroku, niewyraźne widzenie, bolesność i obrzmienie powiek, światłowstręt, zapalenie języka.
Warkany i Schvaffenberger wykazali, że z witamin największe znaczenie dla prawidłowego rozwoju płodu ma ryboflawina.
Gdy podawano witaminę B1, B2, niacynę, kwas pantotenowy i picydoksynę, wszystkie zwierzęta były normalne, identyczne wyniki otrzymywano po podawaniu samej tylko witaminy B2.
W innych rozmaitych kombinacjach podawania zespołu witaminy B zawsze u pewnej liczby zwierząt występowały zaburzenia rozwojowe, jeśli w diecie brakowało ryboflawiny.
Jakkolwiek ryboflawina nie leczy pelagry, to jednak w pewnych przypadkach zmiany ustępują szybciej, jeżeli oprócz kwasu nikotynowego podaje się jednocześnie witaminę B2.
Wydaje się, że rozmaite objawy pelagry są rezultatem wielostronnych braków w pożywieniu i że istnieją związki pomiędzy witaminą B1, B2, kwasem nikotynowym i pirydoksyną.
Badania biochemiczne ostatnich lat wykazały, że witamina B1, B2 i kwas nikotynowy grają ważną rolę, w procesach oksydoredukcyjnych w żyjących tkankach.
Zaburzenie tych podstawowych reakcji wiedzie do zakłócenia przemiany materii w tkankach.
Ryboflawina nie jest toksyczna dla człowieka nawet w dużych dawkach (10-20 g dziennie – Hogan A.
G.
).
Źródłami witaminy B2 są: mleko, jaja, wątroba, zielone części roślin, szpinak, drożdże.
Umiarkowaną jej ilość zawiera mięso.
Duże ilości zawiera wątroba i nerki.
Dla dzieci najlepszym źródłem tej witaminy jest mleko.
Pasteryzacja nie niszczy zbytnio zawartości witaminy B2 w mleku, szkodliwie natomiast działa na nie dłuższe wystawienie na światło słoneczne.
Niżej wymienione produkty w 100 g zawierają następującą ilość ryboflawiny: mięsień sercowy (wołu, wieprza, jagnięcia) 650 m.
g, nerka 2100 m.
g, wątroba 3000 m.
g, jaja 350 m.
g, mleko świeże 532 m.
g, żółtko jaj 156 m.
g, ozór wołowy 270 m.
g, mięso cielęce 250 m.
g, suszone śliwki 125 m.
g, szpinak 250 m.
g, kalafior 125 m.
g, seler 100 m.
g (według Pattee)
[przypisy: ryba w cieście piwnym, ryba po japońsku, ryba z ikrą kołobrzeg ]

Szczupak lub karp faszerowany pieczony

0

Posted by admin | Posted in Uncategorized | Posted on 01-09-2019

Szczupak lub karp faszerowany pieczony . Rybę opłukać, oskrobać łuski, sprawić, usunąć oczy i skrzela, odciąć płetwy, umyć. Ostrożnie odkrajać mięso od skóry, wyjąć dokładnie ości. Oczyszczone mięso drobno posiekać razem z cebulą, a następnie utrzeć w donicy z dodatkiem połowy masła i z jajami. Masę wymieszać z posiekaną nacią pietruszki, doprawić do smaku solą i pieprzem. Read the rest of this entry »

Wegorz zapiekany z jarzynami

0

Posted by admin | Posted in Uncategorized | Posted on 01-09-2019

Węgorz zapiekany z jarzynami . 1 kg węgorza, 50 dag warzyw mieszanych (marchew, pietruszka, por, seler), 2 cebule, 2 łyżki mąki, 2 łyżki masła, 2 łyżki utartego sera, 1 szklanka białego wytrawnego wina, żółtko, cytryna, pół pęczka naci pietruszki, sól. Węgorza dokładnie umyć, zawiesić za głowę na gwoździu nadciąć skórę dookoła głowy i ostrożnie ją ściągnąć, nadcinając usunąć wnętrzności. Oczyszczoną rybę pokrajać na dzwonka. Obrane i opłukane warzywa pokrajać, zalać osoloną wodą, ugotować do miękkości. Read the rest of this entry »

Halibut z ryzem po indyjsku

0

Posted by admin | Posted in Uncategorized | Posted on 01-09-2019

Halibut z ryżem po indyjsku . Filety rozmrozić, opłukać i skropić octem lub sokiem z cytryny. Pozostawić w chłodnym miejscu na ok. 1 godz. Marchew i pietruszkę umyć, obrać, opłukać, pokrajać na ćwiartki, zalać zimną wodą, dodać przyprawy, osolić i gotować na silnym ogniu pod przykryciem. Read the rest of this entry »

Ostrobok il la flaczki

0

Posted by admin | Posted in Uncategorized | Posted on 01-09-2019

Ostrobok ił la flaczki . Rybę umyć, zdjąć skórę, opłukać. Ułożyć rybę na desce i przecinając ości przy nasadzie kręgosłupa od ogona do głowy, skrajać filety. Pokrajać je w poprzeczne wąskie paski, oprószyć mąką i podsmażyć na połowie tłuszczu. Warzywa umyć, oczyścić, opłukać i pokrajać w słupki, a następnie poddusić z dodatkiem pozostałego tłuszczu. Read the rest of this entry »

Zblizone efekty smakowe mozna otrzymac, korzystajac z domowych piekarników i grilli

0

Posted by admin | Posted in Uncategorized | Posted on 01-09-2019

Zbliżone efekty smakowe można otrzymać, korzystając z domowych piekarników i grilli. Ryby można piec w całości lub porcjowane w kawałkach. Ryby przeznaczone do pieczenia w całości piecze się na blasze lub brytfannie z tłuszczem lub bez – zależnie od przeznaczenia. W każdym przypadku należy je wstawić do silnie nagrzanego piekarnika (ok. 250°C), aby nastąpiło szybkie ścięcie się zewnętrznej warstwy białka, co nie pozwoli na wyciekanie soków. Read the rest of this entry »

Potrawy z ryb slodkowodnych

0

Posted by admin | Posted in Uncategorized | Posted on 01-09-2019

Potrawy z ryb słodkowodnych . Karasie zapiekane w śmietanie Karasie umyć, oczyścić z łusek, usunąć wnętrzności, odciąć głowy, płetwy i ogony. Dokładnie umyć i oprószyć solą, po czym szybko zrumienić na maśle na złoty kolor. Koper umyć, drobno posiekać. Usmażone karasie ułożyć w naczyniu ognioodpornym lub na brytfannie i posypać posiekanym koprem. Read the rest of this entry »